Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Kto má prednosť ?
Kto má prednosť ?

                                        Kto má prednosť?

         Na cestách sa nachádza jedna dôležitá značka. Môže od nej závisieť tvoj život. Má názov: Daj prednosť v jazde!  

 Ale aj na našej životnej ceste je podobná biblická značka: Daj prednosť Bohu! Postav ho na prvé miesto! „Milovať budeš Pána, svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej sily!“ Nadovšetko! Závisí od toho tvoj večný život.

         Nedávny bol v Cirkvi Rok kňazov. Začal sa slávnosťou v Ríme, na ktorú priniesli z Arsu zvláštny  relikviár. V kovovej skrinke  sa nachádzalo srdce svätého arského farára Jána Vianneya. Srdce, ktoré bilo pre Ježiša a pre duše. Srdce, ktoré sa zodralo v službe. Čo nám tým chcela Cirkev naznačiť? Myslím, že to bola výzva, aby aj naše srdcia bili v tomto rytme lásky.

      Bohu nejde o naše majetky a výkony, ale o srdce. O našu lásku, prejavenú vernosťou v bežných rodinných povinnostiach, v nenápadných obetách, v zabúdaní na seba kvôli blížnemu, hlavne tomu najbližšiemu v kruhu rodinných vzťahov.

   A ak cítim, že to moje srdce je „malé“, nech ma povzbudia slová sv. Jána Vianneya: Deti moje, máte malé srdce, ale modlitba ho rozširuje a robí schopným milovať Boha. Ona je med, ktorý vteká do duše a robí všetko sladkým. V správnej modlitbe sa bolesti rozpúšťajú ako sneh na slnku.

                                                                                              Blažej Čaputa, farár

 

N2RhYTMzYz