Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Milosť za milosťou
Milosť za milosťou

Ježiš sa počal z Ducha Svätého v lone Panny Márie, lebo je nový Adam, ktorým sa začína nové stvorenie:  „Prvý človek zo zeme je pozemský, druhý človek je z neba“ (1Kor 15,47).

Kristova ľudská prirodzenosť je už od svojho počatia naplnená Duchom Svätým, pretože Boh mu dáva Ducha v neobmedzenej miere. „Z jeho plnosti,“ vlastnej tomu, ktorý je hlavou vykúpeného ľudstva, „sme… dostali milosť za milosťou“ (Jn 1,16)
                             

                                                                                                                                         KKC

 

                                                                                L. Záborský - Duša chváli Boha

ZmMyMThlYm