Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O Duchu Svätom
O Duchu Svätom

V modlitbe nás Duch Svätý spája
s osobou jednorodeného Božieho Syna
v jeho oslávenej ľudskej prirodzenosti,
skrze ktorú a v ktorej sa naša synovská modlitba

spája v Cirkvi s Ježišovou matkou.

KKC

L. Záborský - Duch Svätý a človek

Mzg1Z