Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Duch Svätý poslaný Ot
Duch Svätý, poslaný Otcom

Pretvárajúca moc Ducha Svätého v liturgii urýchľuje príchod Kráľovstva  a zavŕšenie tajomstva spásy. 

 

Duch Svätý nám v očakávaní a v nádeji umožňuje skutočne anticipovať plné spoločenstvo s Najsvätejšou Trojicou.

 

Duch Svätý, poslaný Otcom, ktorý vždy vyslyší epiklézu Cirkvi, dáva život tým, čo ho prijímajú, a je pre nich už teraz „závdavkom“ ich dedičstva.

 

                                                                                                                                 KKC

 

                                                                           L. Záborský  - Duch Svätý

Y2VjZjM2Mz