Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Nové stvorenie
Kto je v Kristovi, je novým stvorením

Lebo ako sme boli sputnaní okovami smrti, keď panoval hriech, tak sme odvrhli porušenie, keď prišla Kristova spravodlivosť.

Preto už nik nie je v tele, to jest v telesnej slabosti, do čoho právom a zaslúžene treba rátať medziiným aj porušenie, ako Apoštol dodáva: „Ak sme aj poznali Krista podľa tela, teraz už nepoznáme.“

Preto ak je takýto ten, ktorý sa pre nás stal priekopníkom života, potom musíme aj my kráčať v jeho šľapajach, aby na nás bolo vidno, že nie sme v tele, ale skôr nad telom. Preto svätý Pavol veľmi správne hovorí: „Kto je v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.“ Lebo vierou sme boli ospravedlnení v Kristovi a moc kliatby sa skončila. Veď práve kvôli nám pošliapal moc smrti a ožil. A v ňom poznávame pravého a skutočného Boha, ktorému vzdávame poctu v duchu a pravde prostredníctvom Syna, ktorý svetu udeľuje Otcove nebeské požehnania.

Preto veľmi múdro hovorí svätý Pavol: „Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou.“ Vskutku tajomstvo vtelenia a po ňom následná obnova sa nedeje mimo Otcovej vôle. Veď skrze Krista sme získali prístup k Otcovi, iba cez neho. A tak „všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril a zveril nám službu zmierenia.“

 

 

sv. biskup Cyril Alexandrijský

Ladislav Záborský: "Kristus pri modlitbe"

N2ZiMDFkYz