Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archiv - Kristus počatý ako čl
Kristus - počatý ako človek

Jednorodený Syn Otca, počatý ako človek v lone Panny Márie, je „Kristus“, čiže pomazaný Duchom Svätým už od začiatku svojej ľudskej existencie, hoci sa to stane známym len postupne: pastierom, mudrcom, Jánovi Krstiteľovi, učeníkom.

Celý život Ježiša Krista bude teda dávať najavo, ako ho „Boh pomazal… Duchom Svätým a mocou“ (Sk 10,38).

KKC

                                                                       L.Záborský - Betlehem

M2IzZ