Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Prehrešenia voči Bože
Prehrešenia voči Božej láske

Proti Božej láske sa možno prehrešiť rozličnými spôsobmi:

Ľahostajnosť zanedbáva alebo odmieta brať do úvahy Božiu lásku.
Neuznáva jej iniciatívu a popiera jej silu.

Nevďačnosť zabúda alebo odmieta uznať Božiu lásku
a odplácať sa jej láskou za lásku.

Vlažnosť je váhanie alebo nedbanlivosť pri odpovedi
na Božiu lásku a môže zahŕňať odmietnutie oddať sa podnetu lásky.

Znechutenosť (acedia) alebo duchovná lenivosť zachádza
až do odmietnutia radosti, ktorá pochádza od Boha, a do odporu proti Božiemu dobru.

Nenávisť voči Bohu pochádza z pýchy.
Protiví sa láske Boha, ktorého dobrotu popiera,
a odvažuje sa mu zlorečiť ako tomu, ktorý zakazuje hriechy a ukladá tresty.

 

KKC

 

NDUwMjdiO