Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Sväté omše
Sväté omše
Sväté omše od 19.10.2020 do 25.10.2020

V čase zákazu vychádzania - od 24. októbra do 1. novembra 2020 - sa pozastavia aj verejné slávenia bohoslužieb.
V tejto súvislosti prinášame plné znenie vyjadrenia predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:

„Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

V prípade záujmu o neverejné slávenie sv. omše na nahlásené úmysly treba to telefonicky oznámiť na farský úrad.

Je možné súkromne sa modliť v kostoloch v Novej Vsi nad Váhom a Beckovskej Vieske. Otvorenie si treba dohodnúť s kostolníčkami.

NzExMTU