Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív-Ako prinášaťdobrú úrodu
Ako prinášať dobrú úrodu

Brzdiť a zastaviť svoju nenásytnosť aj k tomu nás povzbudzujú slová evanjelia nedele 5. októbra (Mt 21, 33-43). Boh stvoril človeka s túžbou po večnosti. Iba Boh darúva človeku sýtosť jeho dní života. Odstrániť zo svojho života „syna z evanjelia“ (byť bez živej viery v Ježiša Krista) znamená zavrhnúť uholný kameň. Dokonca aj naše vlastné predstavy o šťastí nás sklamú.

Americký biológ Norman Borlaug vyšľachtil zakrpatenú odrodu  pšenice. Energia na rast sa nespotrebúva na rast dlhých a nejedlých stebiel, ale pracuje pre rast jednotlivých zrniek. Boli zachránené milióny ľudí pred hladom v Indii.

Jednoducho a ľahko aj my míňame energiu na zbytočnosti, ak si svoje šťastie chceme budovať štýlom vinohradníkov z podobenstva.

Ale myslime na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné (porov. Flp 4,8-9) a bude nám dané Božie kráľovstvo,lebo budeme národom, ktorý prináša úrodu. Zachránime mnohých pred hladom.

 

D. Nemec, farár

 

zdroj obrázku : www.crzp.uniag.sk

NTEyZm