Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Zásluhy za dobré skut
Zásluhy za dobré skutky

Zásluha človeka pred Bohom v kresťanskom živote pochádza z toho, že Boh slobodne rozhodol pridružiť človeka k dielu svojej milosti.

Otcovská činnosť Boha je svojím podnetom prvotná, kým slobodné konanie človeka je vo svojej spolupráci druhotné, takže zásluhy za dobré skutky treba pripísať najprv Božej milosti a až potom veriacemu.

Konečne, aj zásluha človeka patrí Bohu, lebo v Kristovi dobré skutky človeka pochádzajú z vnuknutí a z pomoci Ducha Svätého.

KKC

                                                           Zdroj fotografie : Vlastný redakčný archív (MV)

YmIzYW