Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Božia láska rozliata
Božia láska rozliata v našich srdciach

 V období Starého zákona boli niektorí ľudia, ktorí mali lásku  a milosť Ducha Svätého a očakávali najmä duchovné a večné prisľúbenia. Podľa toho už patrili k Novému zákonu.

 

 Podobne aj v období Nového zákona sú niektorí telesní ľudia, ktorí  ešte nedosiahli dokonalosť nového zákona. Týchto bolo treba i v Novom zákone  priviesť k čnostným skutkom strachom pred trestami  a niektorými časnými prisľúbeniami. Starý (zjavený) zákon dával síce prikázania lásky, ale nedával Ducha Svätého, skrze ktorého ,Božia láska je rozliata v našich srdciach‘ (Rim 5,5).“ 

                       

                                                                                                                                                                    KKC

 

Autor obrázku: I.V.

MTJkYTY