Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Zjavenie Pána
Zjavenie Pána

V týchto mudrcoch, ktorí sú predstaviteľmi okolitých pohanských náboženstiev, evanjelium vidí prvotiny národov, ktoré prijímajú dobrú zvesť o spáse skrze vtelenie. Príchod mudrcov do Jeruzalema s cieľom pokloniť sa židovskému kráľovi ukazuje, že v mesiášskom svetle Dávidovej hviezdy hľadajú v Izraeli toho, ktorý bude kráľom národov.

Ich príchod znamená, že pohania môžu objaviť Ježiša a klaňať sa mu ako Božiemu Synovi a Spasiteľovi sveta, len ak sa obrátia k židom a prijmú od nich mesiášske prisľúbenie, ako sa nachádza v Starom zákone.

Zjavenie Pána (Epifánia) zvestuje, že všetky národy vstupujú do rodiny patriarchov  a nadobúdajú „výsady vyvoleného ľudu“.                                      

                                                                                                                                                           

                                                                                        

                                                                    KKC

 

M2RjN