Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Dobro lásky
Dobro lásky


Preto nech si veriaci spytujú svedomie a po úprimnom skúmaní nech posúdia najhlbšie city svojho srdca.

Ak nájdu vo svojom svedomí nejaké ovocie lásky, nech nepochybujú, že je v nich Boh. A
aby boli čoraz schopnejší prijať takého hosťa, nech v sebe ustavične rozširujú priestor pre skutky milosrdnej lásky.


Lebo ak je Boh láska, láska nesmie mať nijaké hranice, veď Božstvo nemožno vtesnať do nijakých medzí.


svätý pápež LevVeľký


M2I1YT