Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív -O Ježišovom kráľovstve
O Ježišovom kráľovstve

Musíme si osvojovať a v sebe napĺňať Kristove stavy a tajomstvá a často ho prosiť, aby ich v nás a v celej svojej Cirkvi dovršoval a napĺňal.

Lebo Ježišove tajomstvá ešte nie celkom dokončené a naplnené. Sú také, ale iba v Ježišovej osobe, nie však v nás, ktorí sme jeho údmi, ani v Cirkvi, ktorá je jeho tajomným telom. Lebo Boží Syn má v úmysle deliť sa, istým spôsobom rozvíjať a pokračovať svoje tajomstvá v nás a v celej svojej Cirkvi, aj cez milosti, ktoré sa rozhodol udeliť nám, aj cez účinky, ktoré v nás chce skrze tieto tajomstvá vyvolať. V tomto zmysle ich v nás chce napĺňať.

Preto hovorí svätý Pavol, že Kristus sa vo svojej Cirkvi zdokonaľuje a my všetci spolupracujeme na jeho budovaní až „do jeho plného veku“, čiže do tajomného veku, ktorý má vo svojom tajomnom tele a ktorý dosiahne plnosť iba v deň súdu. Inde hovorí ten istý Apoštol, že on „na vlastnom tele dopĺňa to, čo chýba Kristovmu utrpeniu“.

Boží Syn sa rozhodol takto v nás dovŕšiť a naplniť všetky svoje stavy a tajomstvá. Chce v nás dokončiť tajomstvo svojho vtelenia, narodenia, skrytého života tak, že sa v nás formuje a opätovne sa rodí v našich dušiach cez sväté sviatosti krstu a božskej Eucharistie a spôsobuje, že sme schopní duchovného a vnútorného života, ktorý je „s ním ukrytý v Bohu“.

Ale hodlá v nás dokončiť aj tajomstvo svojho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania, lebo dáva, aby sme s ním a v ňom trpeli, zomreli a vstali z mŕtvych. A nakoniec v nás chce naplniť stav slávneho a nesmrteľného života, keď spôsobí, že budeme s ním a v ňom schopní slávneho a trvalého života v nebi. Tak chce v nás a vo svojej Cirkvi dovršovať a napĺňať aj svoje ostatné stavy, ostatné tajomstvá tým, že sa chce aj s nami o ne deliť a dať nám účasť na nich a v nás pokračovať a šíriť ich.

A tak Kristove tajomstvá nebudú úplné až do konca onoho času, ktorý on sám určil na naplnenie svojich tajomstiev v nás a v Cirkvi, čiže až do konca sveta.

svätý kňaz Ján Eudes

MzFlZTU