Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O krste
O krste

Nech sa každý z vás dá pokrstiť v mene Ježiša Krista

na odpustenie svojich hriechov
a dostanete dar Svätého Ducha“ (Sk 2,38) .
Apoštoli a ich spolupracovníci udeľujú krst každému, kto verí v Ježiša: židom, bohabojným i pohanom.

 

KKC

YTIzN2