Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív- O farnosti
O farnosti

„Farnosť je spoločenstvo veriacich, o ktoré je
pastoračná starostlivosť pod autoritou diecézneho biskupa
zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi.“

Je miestom, kde všetci veriaci môžu byť zhromaždení na slávenie nedeľnej Eucharistie.

 

KKC

YTM5O