Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Bohu nič nie je nemož
Bohu nič nie je nemožné

Iba viera môže prijať tajomné cesty Božej všemohúcnosti. Táto viera sa chváli svojimi slabosťami, aby pritiahla na seba Kristovu silu. 

 

Vrcholným vzorom tejto viery je Panna Mária, ktorá uverila, že „Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1,37), a mohla zvelebovať Pána: „lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno“ (Lk l ,49).

 

                                                                                                                                      KKC

ZDAyYT