Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Ako sa stať Ježišovým
Ako sa stať Ježišovým učeníkom

Stať sa Ježišovým učeníkom znamená prijať pozvanie patriť do Božej rodiny a žiť v súlade s jeho spôsobom života: „Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra, i matka“ (Mt 12,50).

Nasledujúc Krista a spojení s ním, môžu napodobňovať „Boha ako milované deti“ a žiť „v láske“ (Ef 5,1-2)

KKC

                                                                   Zdroj obrázku: www.zachej.sk

MmY2ZT