Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - čítanie Sv. Písma
Čítanie Svätého písma

Cirkev „naliehavo a osobitným spôsobom vyzýva všetkých veriacich…, aby častým čítaním Svätého písma nadobudli ,vznešenosť poznania Krista Ježiša‘ (Flp 3,8)…

Čítanie Svätého písma má sprevádzať modlitba, aby sa nadviazal rozhovor medzi Bohom a človekom.

Lebo ,keď sa modlíme prihovárame sa jemu, a keď čítame Božie výroky, počúvame jeho‘.“

 

KKC

                                                   Zdroj obrázku: www.refresh.sk

YTgzNTBjOT