Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív -O Najsvätejšej Trojici
O Najsvätejšej Trojici

Spoločenstvo Najsvätejšej Trojice
je zdrojom a kritériom pravdivosti každého vzťahu.
Prežívame ho v modlitbe, predovšetkým v Eucharistii

  

KKC

L. Záborský - Človek pred Najsvätejšou Trojicou

NTE1M