Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O Starom zákone
O Starom zákone

Starý zákon je prípravou na evanjelium.

„Zákon bol pre nich výchovou i predpoveďou budúcich skutočností.“


Predpovedá a ohlasuje dielo oslobodenia od hriechu, ktoré sa uskutoční v Kristovi,
a poskytuje spisom Nového zákona obrazy, „typy“ a symboly na vyjadrenie života podľa Ducha.

 

KKC

MGJhZD