Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Ako sa uskutočňuje ..
Ako sa uskutočňuje obrátenie

V každodennom živote sa obrátenie uskutočňuje prejavmi zmierenia,
starostlivosťou o chudobných,
vykonávaním a obranou spravodlivosti a práva,
vyznaním pokleskov bratom,
bratským napomenutím,
revíziou života,
spytovaním svedomia,
duchovným vedením,
prijímaním utrpení a trpezlivosťou v prenasledovaní pre spravodlivosť.

Najistejšia cesta pokánia je vziať každý deň svoj kríž a nasledovať Ježiša.

KKC

                                                             L. Záborský - Svetlo neba

                                                           

MmJlYjA