Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Prvotná svätosť a ...
Prvotná svätosť a prvotná spravodlivosť

 Keď Cirkev autenticky vysvetľuje symboliku biblickej reči vo svetle Nového zákona a Tradície, učí, že naši prarodičia Adam a Eva boli ustanovení  v stave prvotnej svätosti a spravodlivosti.  

 

Táto milosť „prvotnej svätosti“ bola účasťou na Božom živote.

Vyžarovanie tejto milosti posilňovalo všetky rozmery ľudského života. Pokiaľ by bol človek zotrvával v dôvernom spoločenstve s Bohom,  nemal ani umrieť, ani trpieť.  Vnútorný súlad ľudskej osoby, súlad medzi mužom a ženou a napokon súlad medzi prvou ľudskou dvojicou a celým stvorením vytváral stav, ktorý sa volá „prvotná spravodlivosť“.  

  

                                                                                                                                KKC

                

Zdroj obrázku: www.rozmer.sk

ODc1ZW