Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archiv-Pokánie je prvá skuto..
Pokánie je prvá reakcia skutočnej viery

 

Kresťanská viera sa nedotýka iba rozumu a poznania. Kresťanská viera človeka ospravedlňuje, čiže ho robí spravodlivým pred Bohom.

Viera má z človeka urobiť svätca. Má ho vnútorne pretvoriť v Ježiša Krista. Pokánie je prvá reakcia skutočnej viery.

Keď sv. Peter po prvý krát hlásal vieru v Ježiša Krista po Zoslaní Ducha Svätého, Skutky apoštolov hovoria o tých, čo uverili: Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: "Čo máme robiť bratia?"

Peter im povedal: "Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“

 

 

rkfu-sala

L.Záborský  - "Duch Svätý a človek"

ODlhODE0ZG