Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Pokánie
Pokánie

Mnohé hriechy spôsobujú škodu blížnemu. Treba urobiť všetko, čo je možné, aby sa škoda napravila  (napr. vrátiť ukradnuté veci, napraviť dobré meno toho, koho sme osočovali, odčiniť urážky). Vyžaduje to už sama spravodlivosť. 

 Hriech však okrem toho zraňuje a oslabuje samého hriešnika, ako aj jeho vzťahy s Bohom a s blížnym. Rozhrešenie odstraňuje hriech, ale ne-odstraňuje všetky nezriadenosti, ktoré hriech spôsobil.

 Hriešnik zbavený hriechu musí ešte nadobudnúť plné duchovné zdravie.  Musí teda urobiť niečo viac, aby odčinil svoje hriechy: musí primeraným spôsobom „zadosťučiniť“ za svoje hriechy alebo ich „odpykať“. Toto zadosťučinenie sa volá aj „pokánie“.    

 

                                                                                          

                                       KKC

Zdroj obrázku: www.postoj.sk

OGM1Mm