Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Spytovanie svedomia pre ženy
Spytovanie svedomia pre ženy a matky

 

Napísal Mgr. Ľubomír Vaňo

Spytovanie svedomia pre ženy a matky

(podľa Modlitebnej knižky katolíckej ženy)

 


- Nestarala som sa o svoje náboženské formovanie?

- Bola som ľahkomyseľná a nerozvážna vo vyjadreniach o svojej viere?

- Hanbila som sa verejne vyznať svoju vieru prežehnaním sa, alebo katolíckym pozdravom?

- Nemodlila som sa ráno, ani večer, prípade iba raz do dňa, s deťmi, keď ich ukladám spať?

- Moja modlitba bola povrchná a modlila som sa zo zvyku, iba z povinnosti?

- Nemodlila som sa za svojho manžela a svoje deti?

- Úmyselne som nechodila v nedeľu na sv. omšu, alebo som stála iba vonku pred kostolom?

- Počas sv. omše som bola dobrovoľne nepozorná, rozprávala som sa?

- Ľahkovážne a zbytočne som porušila nedeľný odpočinok?

- Vyhýbala som sa sv. spovedi a odkladala som ju?

- Spovedala som sa neúprimne, zatajila som nejaký ťažký hriech? (treba uviesť aký)

- Ľahkovážne som verila snom, horoskopom, vešticiam a bola som poverčivá?

- Nekonala som pravidelne skutky kajúcnosti – piatkový pôst alebo iný sebazápor?

- Hazardovala som so svojím zdravím ľahkovážnym obliekaním sa a podceňovaním rôznych

vonkajších nebezpečenstiev?

- Obliekala som sa vyzývavo, ba až nemravne? Beriem do úvahy názor manžela, otca?

- Trávila som zbytočne veľa času starosťami o svoj vzhľad a zovňajšok?

- Utrácala som veľa peňazí na zbytočné módne doplnky, hry, alebo súťaže?

- Závidela som iným ich prirodzené dary – formu postavy, vzhľad, schopnosti?

- Nenávidela a pohŕdala som svojim životom?

- Pokúsila som sa o samovraždu, alebo som aspoň mala taký úmysel?

- Nenávidela som iných ľudí – manžela, deti, kolegyne, svokrovcov?

- Pohŕdala som inými a prejavovala som im prakticky nelásku, odpor?

- Kradla som? Vrátila som, čo mi nepatrí? Nahradila som spôsobenú škodu inému?

- Pozerala som nemravné časopisy, filmy, internetové stránky, pornofilmy?

- Dopustila som sa onánie a sebaukájania?

- Dopustila som sa smilstva – mala som pohlavný styk s mládencom (slobodná so slobodným),

ženatým mužom (cudzoložstvo), inou ženou? (uviesť počet a okolnosti)

- Bola som na potrat? Bola som tam z donútenia, alebo dobrovoľne?

- Podporila som iné ženy k potratu svojim verejným vyhlásením, že to nie je hriech?

- Bola som neverná svojmu manželovi v pocitoch, predstavách, alebo v skutkoch?

- Bezdôvodne som bola odmietavá k manželovi v intímnom manželskom živote,

čím som ho vystavila pokušeniu nevery, alebo onánie?

- V intímnom živote sme používali ochranné prostriedky proti počatiu,

alebo sme prerušovali manželský akt?

- Používam trvalú antikoncepciu abortívneho charakteru? (hormonálne tabletky, DANU, inú?)

- Na vlastnú žiadosť som podstúpila u lekárov sterilizáciu? Čo ma k tomu viedlo?

- Dávala som iným zlý príklad nemravnými rečami a dvojzmyselnými vtipmi?

- Rozprávala som nemravne, opĺzlo, pohoršlivo, vulgárne?

- Preklínala som niekoho alebo niečo? Želala som od P.Boha zlo inému? (Bodaj by si...)

- Hrešila som proti P. Bohu, Panne Márii a svätým? Brala som ich mená nadarmo?

- Robila som si posmech z posvätných vecí a úkonov?

- Prisahala som zbytočne na rôzny malicherné podnety?

- Rozprávala som o druhých pohŕdavo a ponižovala som ich na verejnosti, či v súkromí?

- Bola som netolerantná a chcela mať vo všetkom pravdu?

- Bola som náladová a neznesiteľná?

- Ubližovala som slovom, čo skutkom manželovi, deťom, rodičom, svokrovcom?

- Hnevala som sa a viditeľne prejavovala odpor, nesympatiu k iným?

- Bola som lakomá, nerada sa delím so svojimi vecami a nedávam almužnu chudobným ?

- Neprispievala som na dobročinné ciele a nepodporovala cirkevné ustanovizne?

- Klamala a podvádzala som? V malých či veľkých veciach?

- Opíjala som sa? Nenalievala som alkohol tým, ktorí s ním majú viditeľný problém?

- Riadila som opitá auto? Sama, alebo som v ňom mala aj iných ľudí?

- Porušovala som bezpečnostné predpisy pri jazde autom?

- Užívala som nejaké chemické omamné látky, či drogy?

- Pomstila som sa, resp. túžila sa pomstiť niekomu za spôsobené zlo?

- Hovorila som bez potreby o tajných chybách iných, teda ohovárala som?

- Vymýšľala som si chyby na iného s cieľom ublížiť mu, alebo som zväčšovala skutočné chyby

druhého, teda osočovala som?

- Nedostatočne som sa venovala náboženskej výchove svojich detí?

- Nestarala som sa o výchovu svojich detí? Viem kde, kedy a s kým chodia a čo robia?

- Bola som prehnane prísna k deťom, alebo naopak príliš zhovievavá?

- Viem sa s nimi porozprávať o viere, o tom čo prežívajú, čo ich trápi, alebo teší ?

- Nepodporovala som svoje deti v tom na čo nemajú nadanie?

- Nevhodným spôsobom som zasahovala do manželského (rodinného) života

svojich už dospelých detí?

- Úmyselne som porušovala štátne, obecné, pracovné a daňové zákony a nariadenia?

- Neplnila som si svedomito svoje povinnosti v rodine, práci, spoločnosti?

- V prehnanej miere som sa venovala práci a budovaniu kariéry?

- Úmyselne som zatajovala nejaké veľmi dôležité informácie?

- Klamala som na verejnom fóre, v televízii, rozhlase, či v tlači?

- Kryla som nečestné konanie iných?

- Podporovala som zlé úmysly, hriechy a nekresťanské praktiky druhých?

- Zneužívala som svoju funkciu, postavenie pre čisto osobné záujmy

a neprimerane sa tak aj sama obohacovala?

- Podporovala som rasistické či proti ľudské myšlienky a politické smery

(napr. zlé nálady a reči proti rómom, židom, černochom, inovercom a pod.)

- Konala som vedome proti svojmu svedomiu a presvedčeniu v dôležitých

rozhodnutiach? (ako napr. voľby, pracovné zmluvy, dobro väčšiny a pod.)

- Konala som niečo so zlým úmyslom, alebo zlými prostriedkami? Dávala som úplatky?

- Bola som pyšná na seba? Uvedomujem si, že všetko čo mám a viem, je Boží dar?

- Preceňovala som svoje schopnosti, robila sa lepšou od druhých z dôvodu môjho rodu,

moci, majetku, funkcie, vzdelania, farby pleti či národnosti?

- Nezávidela som iným, že majú viac, lepšie a krajšie veci ako mám ja?

- Usilujem sa naprávať svoje hriechy a spôsobené škody v okolí slovom i skutkom?

- Nemárnim zbytočne čas, premáham svoj egoizmus a konám vždy dobro nezištne?

- Som trpezlivá v nesení krížov, znášaní chýb druhých, nedostatkov a protivenstiev?

- Snažím sa rozvíjať svoje dary a talenty v prospech rodiny a spoločnosti?

- Dokážem sa podeliť s radosťou, smútkom, skúsenosťami života?

- Zvádzala som iných na hriech? Dokážem sa zastať človeka, ktorému bolo ukrivdené?

- Uskutočňujem v živote zásadu: Nerob inému to, čo nechceš aby robil on tebe?

Medžugorje -  sa nazýva aj "spovednica sveta"

zdroj obrázku : www.homolova.blog.pravda.sk

  

 

 

 

YTFjZ