Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Diaľnica do neba

Diaľnica do neba

 

 

V  novinách uverejnili článok o pláne výstavby diaľnic na Slovensku, aj s mapkami a vysvetlivkami.

Čítal som ho už dávnejšie. Máme snahu prepojiť sa diaľnicou s okolitými štátmi.

Čo ma na článku  najviac zaujalo?  My staviame, ale susedia nie! Ani v Poľsku ani v Ukrajine nás nebude v blízkej dobe čakať prípojka.

Končí to na hraniciach ...

 

„Pripravte cestu Pánovi“ volal prorok Ján Krstiteľ. „Cesta“ v biblickom chápaní znamená „spôsob života.“ Ten máme poopraviť, zmeniť, obnoviť. Získať kresťanský spôsob života.  A Pán Ježiš je vzorovou cestou, podľa ktorej  to máme urobiť.

Boh nám v Ježišovi Kristovi vybudoval cestu, ba diaľnicu  do neba. Ale čo z toho, keď na hraniciach môjho srdca nenájde „prípojku“, keď narazí na prázdno.   Pustime sa preto do stavebných prác vo svojej duši. Prehĺbenie zanedbanej modlitby; sebazápor od toho, čo ma robí závislým; scitlivieť na skutky milosrdnej lásky k trpiacim-  to sú tri základné druhy stavebných prác, ktoré odo mňa Boh teraz čaká.

Advent je krátky. Využime ho!

Blažej Čaputa, farár

 


MGNiY