Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O adorácií
O adorácií

 Klaňanie sa (adorácia)  je základným postojom človeka, ktorý sa uznáva za tvora pred svojím Stvoriteľom.

 Oslavuje veľkosť Pána, ktorý nás stvoril, a všemohúcnosť Spasiteľa, ktorý nás oslobodzuje od zla.

  Adorácia je hlbokým sklonením sa ducha pred „Kráľom slávy“ (Ž24,9-10) a úctivým mlčaním pred Bohom, ktorý „je vždy… väčší [ako my]“.   

 

                                                                                                                                      KKC

                                                        L. Záborský : Kristus pri modlidbe

YmMwOTR