Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Žije stále
Žije stále, aby sa prihováral

Celé Kristovo bohatstvo „je určené každému človekovi a pre každého je dobrom“.

Kristus nežil svoj život pre seba, ale pre nás,
a to od svojho vtelenia „pre nás ľudí a pre našu spásu“
až po svoju smrť „za naše hriechy“ (1Kor 15,3)
a po svoje zmŕtvychvstanie
„pre naše ospravodlivenie“ (Rim 4,25).

Ešte aj teraz je naším zástancom u Otca, „lebo žije stále, aby sa… prihováral“ (Hebr 7,25) za nás.

 

KKC

L.Záborský - Kristus pri modlitbe

 

YjY2Z