Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív- Prichod Božieho syna
Príchod Božieho Syna na svet

Príchod Božieho Syna na svet je taká nesmierna udalosť, že ju Boh pripravoval počas stáročí.


Obrady a obety, obrazy a symboly „Prvej zmluvy“ (Hebr 9,15), to všetko Boh zameriava na Krista;
ohlasuje ho ústami prorokov, ktorí postupne vystupujú v Izraeli.


Ešte aj v srdciach pohanov vzbudzuje nejasné očakávanie jeho príchodu.

 

 KKC

YmJmZ