Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Eucharistia a Otčenáš
Eucharistia a Otčenáš

V Eucharistii Modlitba Pána ukazuje aj eschatologický ráz svojich prosieb.

Je to charakteristická modlitba „posledných čias“,
čias spásy, ktoré sa začali zoslaním Ducha Svätého a skončia sa Pánovým návratom.

Prosby k nášmu Otcovi sa na rozdiel od modlitieb Starej zmluvy
opierajú o tajomstvo spásy, ktoré sa už raz navždy uskutočnilo
v ukrižovanom a zmŕtvychvstalom Kristovi,
vyjadrujú bolestné stony terajšieho času,
času trpezlivosti a očakávania, v ktorom „sa ešte neukázalo, čím budeme“ (1Jn 3,2) .

Eucharistia a Otčenáš sú zamerané na príchod Pána, „kým nepríde“ (1Kor 11,26) .

 

KKC

M2U3MmQ