Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Kristovo kráľovstvo
Kristovo kráľovstvo

 Po nanebovstúpení Boží plán vstúpil do obdobia svojho zavŕšenia.

„Je tu“ už „posledná hodina“ (1Jn 2,18). „Už k nám teda prišli posledné časy a obnova sveta je neodvolateľne stanovená  a už na tomto svete sa určitým spôsobom skutočne anticipuje, lebo Cirkev sa už na tejto zemi vyznačuje pravou, hoci nedokonalou svätosťou.“  

Kristovo kráľovstvo už prejavuje svoju prítomnosť zázračnými znameniami,  ktoré sprevádzajú jeho ohlasovanie Cirkvou.

 

                                                                                                                                                                                                                                                  KKC    

                                                                         Zdroj fotografie : Vlastný archív redakcie (MV)

Y2Q3ZG