Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Milosťou ste spasení
Milosťou ste spasení

Ale ten, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, vzkriesi aj nás, ak budeme plniť jeho vôľu, žiť podľa jeho prikázaní, milovať to, čo miluje on, a zdržiavať sa akejkoľvek nespravodlivosti, podvodu, chamtivosti, závisti a krivého svedectva, „ak sa nebudeme odplácať zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie“, úderom za úder, preklínaním za preklínanie, ale budeme pamätať na to, čo učil Pán:

„Nesúďte, aby ste neboli súdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Zmilúvajte sa, aby ste dosiahli milosrdenstvo. Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

A: „Blahoslavení chudobní a prenasledovaní, lebo ich je Božie kráľovstvo.“

sv. Polykarp


Autor fotografie: I.V.

ZmUxO