Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Ja Pán skúmam srdce
"Ja, Pán, skúmam srdce a skúšam zmýšľanie" (Jer 17,10)

Elektrokardiológ sa venuje  štúdiu elektrickej aktivity srdca, s cieľom prispieť k predchádzaniu, stanoveniu diagnózy a prognóze ochorení, k ich  liečbe alebo oddialeniu vzniku ochorenia.

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!" (Mt 22,37-39).

Evanjelium na nedeľu 26. 10. hovorí o láske k Bohu a blížnemu, o našom srdci, o znakoch, ktoré vyjadrujú jeho zdravie.

Odborníci v spomenutej oblasti sa chcú vymaniť z nesprávneho termínu nanúteného jazykovedcami a síce„srdcové zlyhanie“, termínom „srdcové zlyhávanie“.

Elektrická (horlivosť v láske k Bohu a blížnemu) činnosť nášho srdca je v poriadku alebo dochádza k srdcovému zlyhávaniu? Ono nastáva nebadane a krok za krokom viac a viac obmedzuje Ducha Božieho Syna, ktorý má v našich srdciach volať Abba, Otče.

A možno sa nezaujímaš o zdravotný stav svojho srdca, ale prorok Jeremiáš hovorí: Ja, Pán, skúmam srdce a skúšam zmýšľanie: každému odplatím podľa jeho cesty“. (Jer 17,10)

Zdroj obrázku: www.azet.sk

 

D. Nemec, farár

OWYyN