Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Láska k chudobným
Láska k chudobným

Láska Cirkvi k chudobným… patrí k jej stálej tradícii.“
Inšpiruje sa evanjeliom blahoslavenstiev, Ježišovou chudobou
a jeho pozornosťou voči chudobným.

Láska k chudobným je aj jedným z dôvodov povinnosti
pracovať, aby človek „mal z čoho dať núdznemu“ (Ef 4,28).

Nevzťahuje sa len na materiálnu chudobu, ale aj na mnohoraké formy
chudoby kultúrnej a náboženskej.

 

KKC

                                                        Zdroj obrázku: Archív redakcie - MV

YWE5ZTh