Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Sviatky na Slovensku
Sviatky na Slovensku

 

1. PRIKÁZANÉ SVIATKY

1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - 1. januára
2. Zjavenie Pána - 6. januára
3. Nanebovstúpenie Pána - /pohyblivý/
4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - /pohyblivý/
5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov - 29. júna
6. Nanebovzatie Panny Márie - 15. augusta
7. Všetkých svätých - 1. novembra
8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie - 8. decembra
9. Narodenie Pána - 25. decembra


2. NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

1. Obetovanie Pána - 2. februára
2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - 19. marca
3. Veľkonočný pondelok - /pohyblivý/
4. Zvestovanie Pána - 25. marca
5. Turíčny pondelok - /pohyblivý/
6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - /pohyblivý/
7. Sv. Cyrila a Metoda - 5. júla
8. Narodenie Panny Márie - 8. septembra
9. Sedembolestnej Panny Márie - 15. septembra
10. Sv. Štefana, prvého mučeníka - 26. decembra

 

YjM0ZTY