Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archiv- Pane, keď nás opustíš
Pane, keď nás opustíš, tak padáme a hynieme

Stojím ohromený a uvedomujem si, že „v tvojich očiach nie sú čisté ani nebesia“.

Keď si „na anjeloch našiel neprávosť“ a neušetril si ich, čo sa stane so mnou?

„Hviezdy padli z neba“ a ja, prach, čo si namýšľam?

Tí, ktorých diela sa zdali byť slávne, padli veľmi hlboko, a takých, čo jedli anjelský chlieb, videl som pochutnávať si na strukoch pre svine.

Niet teda nijakej svätosti, ak odtiahneš svoju ruku, Pane; nie je platná nijaká múdrosť, keď prestaneš riadiť ty; nepomôže nijaká sila, keď už ty nechrániš.

Lebo keď nás opustíš, padáme a hynieme, ale keď nás navštíviš, zdvíhame sa a žijeme. My sme nestáli, ale ty nás upevňuješ. Sme vlažní, ale ty nás rozpaľuješ.

z knihy Nasledovanie Krista


Zdroj obrázku: www.wordpress.com

Y2VhYTk