Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Najsvätejšia Trojica
Najsvätejšia Trojica

Ježiš zjavil, že Boh je „Otec“ v mimoriadnom zmysle:
nie je Otcom iba ako Stvoriteľ, ale je večne Otcom vo vzťahu k svojmu jednorodenému Synovi,

ktorý je večne Synom iba vo vzťahu k svojmu Otcovi:
„Nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť“ (Mt 11,27).

V liturgii je Duch Svätý vychovávateľom viery Božieho ľudu
a tvorcom „Božích veľdiel“, ktorými sú sviatosti Novej zmluvy.
Túžbou a dielom Ducha v srdci Cirkvi je, aby sme žili životom vzkrieseného Krista.

KKC

                                                     L. Záborský -Človek pred Najsvätejšou Trojicou

OWE5M