Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Rozoznať, čo je Božia
Rozoznať, čo je Božia vôľa

Prostredníctvom modlitby môžeme
„rozoznať, čo je Božia vôľa“ (Rim 12,2) ,
a dosiahnuť vytrvalosť pri jej plnení.

Ježiš nás učí, že do nebeského kráľovstva
sa nevchádza slovami, ale plnením vôle jeho Otca, „ktorý je na nebesiach“ (Mt 7,21) .

KKC

Zdroj fotografie: Vlastný archív redakcie

ZDdjMT