Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O požehnaní
O požehnaní

Už na začiatku Boh požehnal živé bytosti,
predovšetkým muža a ženu.

Zmluva s Noemom a so všetkými živými bytosťami
toto požehnanie plodnosti obnovuje,
a to napriek hriechu človeka, pre ktorý je zem „prekliata“.

Ale počnúc Abrahámom Božie požehnanie
preniká do ľudských dejín, ktoré smerovali k smrti,
aby ich znovu pozdvihlo k životu, k jeho prameňu;

vierou „otca veriacich“, ktorý dostáva požehnanie, sa začínajú dejiny spásy.

 

KKC

ZGIyMGF