Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív-Koreňom všetkého zla...
Koreňom všetkého zla je láska k majetku

Z Listu svätého biskupa a mučeníka Polykarpa Filipanom

 


„Ale koreňom všetkého zla je láska k majetku.“

Keď teda vieme, že „nič sme si na tento svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť“, ozbrojme sa zbraňami spravodlivosti a učme sa najprv sami žiť podľa Pánovho príkazu a potom aj vaše manželky žiť podľa im darovanej viery v láske a čistote, aby mali rady svojich mužov vo všetkej úprimnosti, všetkých ostatných milovali rovnako vo všetkej zdržanlivosti a deti vychovávali v bázni pred Bohom.

Vdovy však učme, aby boli rozumné v súlade s vierou v Pána, aby sa bez prestania modlili za všetkých a veľmi sa chránili akejkoľvek ohovárky, osočovania, krivého svedectva, lakomstva a každého zla. Nech vedia, že sú Božím oltárom a že Boh všetko jasne vidí a nič nie je pred ním skryté, ani predstavy, ani myšlienky, ani nijaká tajnosť srdca.


Keď teda vieme, že „Boh sa vysmievať nedá“, musíme žiť dôstojne podľa jeho príkazu a vôle.


Autor fotografie: M.V.

YjFiNDBjN