Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Boh je Láska
Boh je Láska

Boh je večná blaženosť,  nesmrteľný život, nezapadajúce svetlo: Boh je Láska: Otec, Syn a Duch Svätý.

Boh chce slobodne darovať slávu svojho blaženého života. Také je jeho „dobrotivé rozhodnutie“ (Ef 1,9), ktoré si ešte pred stvorením sveta predsavzal vo svojom milovanom Synovi, a preto nás predurčil, „aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi“ (Ef 1,5), čiže aby sme sa stali „podobnými obrazu jeho Syna“ (Rim 8,29) skrze „Ducha adoptívneho synovstva“ (Rim 8,15).

Toto rozhodnutie, čiže plán spásy, je milosť, „ktorú sme dostali pred večnými vekmi“ (2Tim 1,9), a pochádza priamo z trojičnej lásky.

 

                                                                                                                                                                                                                                                      KKC    

 

 

 

NjQxMDMzMG