Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov - opatrenia vo vzťahu ku farnostiam

 

Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike

 

Link:  gdpr.kbs.sk

 

 

ZjhkYTll