Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Strach je energia, ..
Strach je energia, ktorá poškodzuje...

Neal Donald Walsh vo svojej knihe Hovory s Bohem píše: „Láska je energie, která rozšiřuje, otevírá, odhaluje, sdílí a léčí. Strach je energie, která poškozuje, uzavírá, skrývá, hromadí a  omezuje“.

Evanjelium s Ježišom kráčajúcim po mori a s Petrom, ktorý ho chce nasledovať a napodobňovať jasne vystihuje rozkladnú silu strachu a perspektívnu moc lásky. Peter sa neutopil, ďalej žije, lebo Boh je láska. Bol maloverný a preto zakúsil moc Božej lásky len chvíľu.

„A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.  (1Jn 4,16) V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske“. (1Jn 4,18) Apoštoli ešte neboli dokonalí v láske, Ježiša svojho učiteľa nazvali mátohou. Ježiš Kristus ich zachránil pred labyrintom vlastných predsudkov. Aká je dokonalosť mojej lásky k Bohu? Už som kráčal po vode aspoň pár stotín sekundy?

Svoj život budeme žiť naplno, ak prekročíme hranicu, po ktorú nás púšťa náš strach z predsudkov a odsudzovania od iných. Teda postúpime v láske k Bohu a blížnym.

„Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow."  A. J. D'Angelo

Rozvíjaj svoju túžbu po učení. Ak to urobíš budeš stále rásť“, píše americký spisovateľ A. J. D'Angelo.

Rozvíjajme túžbu po láske, akú má Boh v Ježišovi Kristovi k nám a budeme rásť.

D. Nemec, farár

ZWNlY