Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O jednote odpustenia
O jednote odpustenia

Nie je možné zachovávať Pánovo prikázanie, ak by šlo o vonkajšie napodobňovanie božského vzoru.

Ide však o živú a z „hĺbky srdca“ prameniacu účasť na svätosti, milosrdenstve a láske nášho Boha.

Jedine Duch, ktorý je „náš život“, môže urobiť „naším“ to isté zmýšľanie, aké bolo v Kristovi Ježišovi. Vtedy sa jednota odpustenia stáva možnou, lebo si „navzájom“ odpúšťame, „ako“ nám „odpustil Boh v Kristovi“

(Ef 4,32).

                                                           Autor fotografie : MV ( zdroj : vlastný redakčný archív)

                                                           

 

Yjc1YzIx