Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Farnosť
Farnosť

Farnosť je miestom, kde všetci veriaci môžu byť zhromaždení  na slávenie  nedeľnej Eucharistie.

           

            Farnosť uvádza kresťanský ľud  do riadneho liturgického života  a zhromažďuje ho na spomínané slávenie;

                           vyučuje spásonosné Kristovo učenie;

                           praktizuje Pánovu lásku v dobrých a bratských skutkoch:


  „Môžeš sa modliť aj doma. Nemôžeš sa však modliť tak ako v kostole“.
                         

                                                                                                                                    

               Na nebeskej liturgii nám Duch Svätý a Cirkev dávajú účasť.  

           KKC

 

                                                                    

                                                                                                   

NjdiM