Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Boh nás označil svojo
Boh nás označil svojou pečaťou

Pečať je symbol blízky symbolu pomazania.

Veď Kristus je ten, ktorého „označil Boh svojou pečaťou“ (Jn 6,27),
a v ňom Otec aj „nás označil svojou pečaťou“ (2Kor 1,22).

Pretože obraz pečate (po grécky sphragis) označuje nezmazateľný účinok
pomazania Duchom Svätým vo sviatostiach krstu, birmovania a posvätného stavu,
bol použitý v niektorých teologických tradíciách na vyjadrenie
nezmazateľného „znaku“, vtlačeného týmito tromi sviatosťami, ktoré sa nemôžu opakovať.

Sám Kristus vyhlasuje, že ho Otec označil svojou pečaťou.

Aj kresťan je označený pečaťou:
„Boh nás i vás posilňuje pre Krista, on nás pomazal, on nás označil svojou pečaťou
a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha“ (2Kor 1,21-22).

Táto pečať Ducha Svätého znamená, že kresťan úplne patrí Kristovi, že je navždy v jeho službe,
ale aj to, že má prisľúbenie Božej ochrany vo veľkej eschatologickej skúške.

KKC

                                                                L Záborský  - Svetlo neba

MTg3OTh