Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Hymny a antifóny
Hymny a antifóny - dve zamerania

V nespočetných hymnoch a antifónach, v ktorých sa táto modlitba vyjadruje, sa obyčajne striedajú dve zamerania:

jedno „velebí“ Pána za „veľké veci“, ktoré urobil svojej poníženej služobnici a jej prostredníctvom všetkým ľuďom,

druhé zveruje Ježišovej matke prosby a chvály Božích detí, pretože ona teraz pozná ľudstvo, ktoré si v nej zasnúbil Boží Syn.

KKC

L.Záborský  - Panna Mária

YzUxZDc2N