Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Duchovné slovo na tento týždeň
Ježišov krst

 Pre Ježiša je jeho krst prijatím a začiatkom jeho poslania.  

 

 Zostupuje Duch Svätý, ktorého má Ježiš v plnosti už od svojho počatia, a „spočinie“ na ňom.

 

 Ježiš bude prameňom Ducha pre celé ľudstvo.

          

 

                                                                                                                                      KKC

Y2E1N