Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Duchovné slovo na tento týždeň
Ekonómia spásy

Ekonómia spásy pôsobí v rámci času, ale od jej splnenia
v Ježišovej Veľkej noci
a v zoslaní Ducha Svätého
sa už vopred okusuje a anticipuje koniec dejín

 

KKC

L . Záborský - Duch Svätý a Človek

ODRjZD