Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Duchovné slovo na tento týždeň
Keď sa pravda definitívne ukáže

 Pred Ježišom Kristom, ktorý je Pravda,  sa definitívne ukáže pravda o vzťahu každého človeka k Bohu.

Posledný súd odhalí až do posledných dôsledkov, čo dobré každý urobil alebo zanedbal urobiť počas svojho pozemského života

                                                                                                                   

 

                                                                                                                                    KKC

 

MTM2NW