Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Duchovné slovo na tento týždeň
Kristus trpel za všetkých

Cirkev, pridržiavajúc sa apoštolov, učí,
že Kristus zomrel za všetkých ľudí bez výnimky:


„Nie je, nebol a ani nebude nijaký človek, za ktorého by nebol trpel.“

 

KKC

                                                                          zdroj obrázku: www.katolickenoviny.sk

ZGE5Mz