Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Duchovné slovo na tento týždeň
Nasledovanie Krista

Kristus vyzýva svojich učeníkov, aby ho nasledovali
tak, že aj oni vezmú na seba svoj kríž.
Keď ho nasledujú, nadobúdajú nový pohľad na chorobu a chorých.

Kým voda znamená narodenie a plodnosť života udeleného v Duchu Svätom,
oheň je symbolom pretvárajúcej sily pôsobenia Ducha Svätého.

Ježiš ich pridružuje k svojmu životu chudoby a služby.

 

KKC

         Zdroj obrázku: Vlastný archív redakcie (autor MV) 

MWYxYjY