Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Duchovné slovo na tento týždeň
Láska k chudobným a chorým

Láska k chudobným je aj jedným z dôvodov povinnosti
pracovať, aby človek „mal z čoho dať núdznemu“ (Ef 4,28) .

Svätá Ružena Limská, keď jej raz matka vyčítala, že prijíma
do domu chudobných a chorých,
odpovedala: „Keď slúžime chorým, sme Kristovou dobrou vôňou.“

KKC

Sv Ružena Limská - zdroj obrázku www.catholicnewagency.com

OTNkZDNjN