Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Duchovné slovo na tento týždeň
Ako sa modliť

Modliť sa v udalostiach každého dňa a každej chvíle je jedno z tajomstiev Kráľovstva

Je správne a dobré modliť sa, aby príchod kráľovstva spravodlivosti a pokoja
ovplyvňoval beh dejín, ale je dôležité

aj „premiesiť“ modlitbou „cesto“ obyčajných každodenných situácií.

 

KKC

 

 L. Záborský - Ježiš pri modlitbe

Y2IzYjYw