Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Duchovné slovo na tento týždeň
Farnosť

Farnosť je miestom, kde všetci veriaci môžu byť zhromaždení  na slávenie  nedeľnej Eucharistie.

           

            Farnosť uvádza kresťanský ľud  do riadneho liturgického života  a zhromažďuje ho na spomínané slávenie;

                           vyučuje spásonosné Kristovo učenie;

                           praktizuje Pánovu lásku v dobrých a bratských skutkoch:


  „Môžeš sa modliť aj doma. Nemôžeš sa však modliť tak ako v kostole“.
                         

                                                                                                                                    

               Na nebeskej liturgii nám Duch Svätý a Cirkev dávajú účasť.  

           KKC

 

                                                                    

                                                                                                   

MDAwM