Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Boží ľud
Boží ľud

Boží ľud má charakteristické vlastnosti, ktoré ho zreteľne odlišujú od všetkých náboženských, národnostných, politických alebo kultúrnych zoskupení                    v dejinách:

 

— Boh nepatrí ako vlastný nijakému národu. Ale získal si ľud z tých, čo kedysi ani ľudom neboli: „vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ“ (1Pt 2,9).


— Príslušníkom tohto ľudu sa človek nestáva telesným narodením, ale „narodením zhora“, „z vody a z Ducha“ (Jn 3,3-5), čiže vierou v Krista a krstom.


— Hlavou tohto ľudu je Ježiš Kristus (Pomazaný, Mesiáš): a pretože to isté pomazanie, Duch Svätý, sa vylieva z Hlavy na telo, je to „mesiášsky ľud“.


— „Jeho postavením je dôstojnosť a sloboda Božích detí, v ktorých srdci prebýva Duch Svätý ako v chráme.“


— „Jeho zákonom je nové prikázanie milovať tak, ako nás miloval sám Kristus.“ Je to „nový“ zákon Ducha Svätého.


— Jeho poslaním je byť soľou zeme a svetlom sveta.  „Pre celé ľudské pokolenie je najistejším zárodkom jednoty, nádeje a spásy.“


— Konečne jeho cieľom je Božie kráľovstvo, ktoré začal na zemi sám Boh „a ktoré sa má ďalej šíriť, až kým ho on sám nezavŕši na konci vekov.“

KKC

 

 

 

 

ZWE2Z